Filozofie školy

 

Základní umělecká škola Kostka si klade za cíl objevovat mezi dětmi umělecké talenty, vytvářet u nich lásku k umění, motivovat je a inspirovat k uměleckému rozvoji a kultivovat tím jejich osobnost. Poskytne žákům základy vzdělání ve zvoleném uměleckém oboru s ohledem na jejich potřeby a možnosti a připraví je po odborné i osobnostní stránce pro další vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách uměleckého nebo pedagogického zaměření a na konzervatořích, popřípadě pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením.

 
 

Přijímací zkoušky   |   Filozofie školy   |   Historie školy   |   Školné   |   Přihlášení do klasifikace   |   Kontakty


   

 

 

 

     

 

 

© 2018 NOWONET media, s.r.o.