Úvod
 

ŠKOLNÉ

Podle ustanovení § 123 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších úprav a novelizací a podle § 8 odst. 1 (odst. 2 SPD) vyhlášky MŠMT č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ředitel školy stanovuje úplatu za vzdělávání (školné) v Základní umělecké škole Kostka pro školní rok 2019/2020 následovně:

 

Hudební obor

 

Výtvarný obor

Název předmětu

Ročně Kč 

  Ročník Ročně Kč

Skupinová výuka *

3 000,-- Kč 

  Pro všechny ročníky 3 000,-- Kč

Individuální výuka

3 900,-- Kč 

     
V ceně je již zahrnuta výuka hudební nauky (1 hodina týdně).      
       

Taneční obor


Literárně dramatický obor

Ročník Ročně Kč

Ročník Ročně Kč
Pro všechny ročníky 3 000,-- Kč

Pro všechny ročníky 3 000,--Kč

 

Příspěvek je třeba uhradit jednorázovou splátkou do 15.08. aktuálního roku. 

V dalších letech pak vždy do 20. června školního roku předcházejícího školnímu roku, ve kterém bude žák ve studiu pokračovat.