Úvod
 

VÝTVARNÝ OBOR

Stejně jako u hudebního, tak i u výtvarného oboru spojuje umělecká činnost v jedno ruce, rozum i srdce. A jestli u hudby jde především o obrovskou škálu tónů a rytmů, pak ve výtvarném umění o nepřeberné množství barev a tvarů, které v barevných škálách a kompozicích vyjadřují definici krásna každého žáka i jeho osobitou cestu k vnímání sebe sama i světa kolem.

Výuka probíhá skupinovou formou především ve výtvarném a keramickém atelieru školy a ve třídách, které nejlépe vyhovují potřebám nejrůznějších výtvarných technik. Žáci se věnují nejenom kresbě (tužka, uhel, rudka, inkoust, pastelka) a malbě (tempera, olej, malování na sklo), ale také např. kolážím (papír, textil a další materiály), barvení textilu, modelování, keramické tvorbě a designu.

Vzhledem k široké škále výtvarných technik a výtvarných pomůcek musí žáci počítat s tím, že výtvarný materiál a pomůcky si hradí samostatně a tyto nejsou zahrnuty v ceně školného.

Přípravná výtvarná výuka: umožňuje dětem ve věku 5 až 6 let formou skupinové práce vyzkoušet si základní výtvarné techniky a směřuje k podchycení a rozvíjení trvalého zájmu o výtvarné umění.

 

 


 

 

Základní umělecká škola Kostka vyhlašuje  přijímací zkoušky do přípravného studia a základního studia I. a II. stupně pro školní rok 2019/2020 do oborů hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický.

Pro koho je přípravné studium určeno?

Pro děti, které k 1.9. dovrší 5 let je přípravné studium dvouleté nebo od 6 let (přípravné studium jednoleté).

Pro koho je určeno studium I. stupně?

Pro žáky, kteří budou k 1.9. ve věku 7 let a více.

Pro koho je určeno studium II. stupně? 

Pro žáky od 14 let 

Co obsahuje přijímací zkouška?

Výtvarný obor: děti předloží 3-5 vlastních prací a přímo na místě vytvoří učitelem zadaný výtvarný úkol.

 

OTEVÍRÁME VÝUKU KERAMIKY

pod vedením paní Mgr. Jitky Pacákové 

 

Výtvarný obor

Ročník Ročně Kč
Pro všechny ročníky 3 000,-- Kč

 

Příspěvek je třeba uhradit jednorázovou splátkou do 15.08. aktuálního roku. 

V dalších letech pak vždy do 20. června školního roku předcházejícího školnímu roku, ve kterém bude žák ve studiu pokračovat. 

 

 

 

Podejte si přihlášku