Úvod
 

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ

 

1. září 2021

 

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

 

pro Základní umělecké školy se žádná zvláštní mimořádná opatření, ani dokládání testování žáků nevztahují. Je potřeba dodržovat hygienická pravidla a nařízení vlády k ochraně zdraví. 

Prosíme Vás, abyste v prostorách školy dodržovali pravidla dezinfekce rukou a nošení ochrany dýchacích cest.

 

Důležité informace:

- Vstup do budovy školy je třetím osobám je povolen po dobu nejnutnější k předání dětí, či konzultace s pedagogy. Prosíme, abyste se ve škole zbytečně nezdržovali.

- děti do 6 let ochranu ústní mít nemusí, děti do 14 let rouška, od 14 let respirátor

- ve třídách mohou děti ochranu úst odložit

 

S pozdravem za kolektiv ZUŠ Kostka, Kateřina Bazelová, zástupkyně ředitele