Úvod

Pokyny a zásady k ochraně zdraví

 
Mimořádná opatření Aktuality Zahájení školního roku Pokyny a zásady k ochraně zdraví
 

 

Pokyny a zásady k ochraně zdraví

 

Pro rodiče – zákonné zástupce

 

·        Rodiče, zákonní zástupci, či jiný doprovod žáků má vstup do budovy školy ZAKÁZÁN

 

·        Doprovod dětí jen ke hlavnímu vchodu do budovy, v případě špatného počasí použijte prostor zádveří

 

·        Žáci přichází na čas výuky a ihned po ukončení opouští budovu, aby nedocházelo k zbytečnému seskupování dětí na chodbách, v šatnách a před budovou školy

 

·        Komunikace s učiteli distanční formou (telefonicky, mailem apod.)

 

 

 

Hygienická pravidla

 

·        Při vstupu do budovy povinná dezinfekce rukou

 

·        V šatnách a místech určená k přezouvání se žáci přezují a dezinfikují ruce

 

·        Ve všech prostorách školy je povinnost nošení roušek, s výjimkou hry na dechové nástroje a zpěv

 

·        Žáci se ve škole zdržují jen po dobu nutnou k výuce

 

Hygienická pravidla úklidu

 

·        Úklid je prováděn denně dezinfekčními prostředky, během dne jsou dezinfikovány hudební nástroje a pomůcky k výuce

 

·        Učitelé během výuky, či o přestávkách min. na 5 minut vyvětrají místnost

 

Škola je vybavena

 

·        U vstupu do budov/oddělení/ sociálních zařízeních dezinfekčními prostředky k dezinfekci rukou

 

·        Dezinfekčními a čisticími prostředky na podlahy, povrchy a školní potřeby

 

·        Jednorázovými papírovými ručníky

 

·        Bezkontaktními teploměry

 

·        Jednorázovými rouškami

 

Opatření při podezření na onemocnění

 

·        Pokud žák vykazuje známky nemoci, učitel má právo dítě do výuky nepřijmout

 

U žáků nezletilých:

 

·        učitel změří teplotu žákovi

 

·        umístí žáka do izolační místnosti

 

·        informuje rodiče, aby si dítě vyzvedli

 

·        učitel vyčká na příjezd rodičů

 

·        v případě, že jde o kolektivní výuku, informuje vedení školy, které zajistí dohled nad nemocným žákem

 

U žáků zletilých:

 

·        učitel změří teplotu žákovi

 

·        informuje rodiče, že žák odchází ze školy, jen v případě, pokud stav žáka to dovolí

 

·        informuje vedení školy o této události

 

 

 

Škola v případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 vždy postupuje podle pokynů KHS a dodržuje všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

 

 

 

Ve Vsetíně 20. 11. 2020

 
Informace k provozu škol od 25. 11 . 2020Informace k provozu škol od 25. 11 . 2020
Opatření PES pro oblast školstvíOpatření PES pro oblast školství
Pokyny a zásady k ochraně zdravíPokyny a zásady k ochraně zdraví
 
 
 

Přijímací zkoušky   |   Filozofie školy   |   Historie školy   |   Školné   |   Přihlášení do klasifikace   |   Kontakty


      Zobrazit zdrojový obrázek   EU ESIF

 

 

 

     

 

 

© 2018 NOWONET media, s.r.o.