Úvod
 

FILOZOFIE ŠKOLY

Základní umělecká škola Kostka si klade za cíl objevovat mezi dětmi umělecké talenty, vytvářet u nich lásku k umění, motivovat je a inspirovat k uměleckému rozvoji a kultivovat tím jejich osobnost.


Poskytujeme žákům základy vzdělání ve zvoleném uměleckém oboru s ohledem na jejich potřeby a možnosti a připraví je po odborné i osobnostní stránce pro další vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách uměleckého nebo pedagogického zaměření a na konzervatořích, popřípadě pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením.

 

 

 
 

Těšíme
se na vás!

 

facebook   instagram   klasifikace

 

Přijímací zkoušky

Filozofie školy

Historie školy

Školné

Přihlášení do klasifikace

Kontakty

 

 

 

 

OP JAK

       

 

 © 2018 NOWONET media, s.r.o.