Úvod
 

PRONÁJEM HUDEBNÍHO NÁSTROJE

ZUŠ Kostka umožňuje žákům, kteří nemají vlastní hudební nástroj, pronájem školního nástroje na dobu určenou prostřednictvím "Nájemní smlouvy o pronájmu hudebního nástroje" za následujících podmínek:

Výše úplaty za pronájem hudebního nástroje:

Pořizovací cena Úplata za měsíc Úplata za školní rok
do 10 000 Kč   90 Kč    900 Kč
do 20 000 Kč 180 Kč 1 800 Kč
do 40 000 Kč 270 Kč 2 700 Kč
do 50 000 Kč 360 Kč 3 600 Kč
nad 50 000 Kč 450 Kč 4 500 Kč

 

Za pronájem uhradí zákonný zástupce v jednorázové platbě, a to do 30 dnů od uzavření smlouvy.

Nástroj ponecháme v pronájmu i během letních prázdnin zdarma. 

 

Kontaktní osoba: Lucie Vrchovská

Ve Vsetíně dne 1. 9. 2022

 
 

Těšíme
se na vás!

 

facebook   instagram   klasifikace

 

Přijímací zkoušky

Filozofie školy

Historie školy

Školné

Přihlášení do klasifikace

Kontakty

 

 

 

 

OP JAK

       

 

 © 2018 NOWONET media, s.r.o.