Úvod
 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

 

Základní umělecká škola Kostka vyhlašuje přijímací zkoušky do předpřípravného, přípravného a základního studia I. a II. stupně pro školní rok 2024/2025 do oborů:

hudební, výtvarný a taneční. 

 

Podejte si přihlášku

 

 

 

Hudební obor:

-          Zkouška probíhá v budově ZUŠ (modrá nová budova od potoka)

-          Značení vás nasměruje na místo zkoušky (učebna č. 267)

-          Na zkoušku se dostavte 10 minut před vámi zvoleným termínem zkoušky

-          Co si připravit k talentové zkoušce? Jednoduchou písničku, kterou nám dítě zazpívá.


Taneční obor:

-          Zkouška probíhá v budově ZUŠ (modrá nová budova od potoka)

-          Značení vás nasměruje na místo zkoušky (malý taneční sál)

-          Na zkoušku se dostavte 10 minut před vámi zvoleným termínem zkoušky

-          Co si připravit k talentové zkoušce? Stačí si vzít s sebou pohodlné oblečení a obuv (cvičební úbor).

 

Výtvarný obor:

-          Zkouška probíhá v budově ZUŠ (hlavní budova u fotbalového hřiště)

        Na zkoušku se dostavte 10 minut před vámi zvoleným termínem zkoušky

-          Co si připravit k talentové zkoušce? Ukázku výtvarných prací - prosím, přineste s sebou výtvarné práce vašeho dítěte (cca 5 obrázků).


V přihlášce si zvolíte vám vyhovující termín a čas zkoušky. 
Bližší informace k průběhu přijímacích zkoušek budou zveřejněny na webových stránkách školy, uchazečům budou zaslány e-mailem.

 

Jak vypadá talentová zkouška?

Krátkou, nenásilnou formou zhodnotíme předpoklady ke studiu.

 

 


Předpřípravná umělecká výchova (PPUV)

Přihlášku do Předpřípravné umělecké výchovy naleznete pod OBOREM HUDEBNÍM!

U oboru Předpřípravná umělecká výchova nejde o talentovou zkoušku, ale setkání rodičů a dítěte s učitelkou předmětu.

 

Pro koho je obor PPUV určen?

Pro děti, které k 1. 9. 2024 dovrší 4 roky. Studium je jednoleté, poté děti postupují do přípravných ročníků jednotlivých oborů.

Obsah studijního zaměření:

Předpřípravná umělecká výchova je obor určený dětem 4-5 let, kteří již chtějí nahlédnout do tajů umění. Výuka je prolnuta prvky každého oboru - hudebního, tanečního, výtvarného i dramatického. Děti se formou her, písní, říkadel, společného tvoření seznamují s jednotlivými obory a nalézají tak ten pravý a vhodný pro své další studium.

 


Přípravná výchova (hudební, taneční, výtvarná)

Pro koho je přípravné studium určeno?

Pro děti, které k 1. 9. 2024 dovrší 5 let věku, je přípravné studium dvouleté. Od dovršení 6 let je přípravné studium jednoleté.

 


Studium I. a II. stupně (hudební, taneční, výtvarné)

Pro koho je určeno studium I. stupně?

Pro žáky, kteří dosáhnou k 1. 9. 2024 věku 7 let a více.

Pro koho je určeno studium II. stupně? 

Pro žáky od 14 let.

 

Obory vzdělávání

Hudební obor: hra na klavír, keyboard, akordeon, housle, zobcové flétny, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, cimbál, kytaru, elektrickou kytaru, basovou kytaru, bicí nástroje, sólový zpěv klasický, lidový a populární, sborový zpěv. NOVĚ VIOLONCELLO!

Dle zájmu ze stran uchazečů jsme připraveni rozšířit výuku v oblastech:

Hudební obor: žesťové nástroje a kontrabas.

Výtvarný obor: výtvarná tvorba, počítačová grafika, keramika (výuka ve výtvarném a keramickém atelieru školy - kresba (tužka, uhel, rudka, inkoust, pastelka), malba (tempera, olej, malování na sklo), koláže (papír, textil a další materiály), barvení textilu, modelování, keramická tvorba a design.

Taneční obor: klasický tanec, současný tanec, tanec na špičkách (výuka tance rozvíjející u žáků pohybový rozsah, pohybovou koordinaci, ohebnost, kultivaci pohybu, správné držení těla, společenskou komunikaci atd.)

 

Těšíme se na Vás.

Tým pedagogů a vedení ZUŠ Kostka ve Vsetíně

Plakát-přijímačky
 
 

Těšíme
se na vás!

 

facebook   instagram   klasifikace

 

Přijímací zkoušky

Filozofie školy

Historie školy

Školné

Přihlášení do klasifikace

Kontakty

 

 

 

 

OP JAK

       

 

 © 2018 NOWONET media, s.r.o.