Úvod
 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

 

Základní umělecká škola Kostka vyhlašuje přijímací zkoušky do předpřípravného, přípravného a základního studia I. a II. stupně pro školní rok 2023/2024 do oborů:

hudební, výtvarný, literárně-dramatický a taneční. 

 

Podejte si přihlášku

 

 

Kdy?

Od 15. do 19. 5. 2023, každý den od 14:00 do 17:00 hodin po předchozí rezervaci termínu, který je podmínkou.

 

Hudební obor + literárně-dramatický obor:

-          Zkouška probíhá v budově ZUŠ (modrá nová budova od potoka)

-          Značení vás nasměruje na místo zkoušky (učebna č.267)

-          Pokud si nejste jisti, v hlavní budově (u fotbalového hřiště) v přízemí naleznete kancelář p. Martinkové, která Vás do místa zkoušky doprovodí

-          Na zkoušku se dostavte 10 minut před vámi zvolených termínem zkoušky

-          Požadavky ke zkoušce naleznete https://www.kostka-umelecka.cz/prijimaci-zkousky


Taneční obor:

-          Zkouška probíhá v budově ZUŠ (modrá nová budova od potoka)

-          Značení vás nasměruje na místo zkoušky (malý taneční sál)

-          Pokud si nejste jisti, v hlavní budově (u fotbalového hřiště) v přízemí naleznete kancelář p. Martinkové, která Vás do místa zkoušky doprovodí

-          Na zkoušku se dostavte 10 minut před vámi zvolených termínem zkoušky

-          Požadavky ke zkoušce naleznete https://www.kostka-umelecka.cz/prijimaci-zkousky

 

Výtvarný obor:

-          Přijímací zkoušky z organizačních důvodů probíhají jen formou odevzdání prací uchazeče

-          Přítomnost dítěte není podmínkou, nemusíte dodržet časový termín zkoušky

-          Práce uchazeče odevzdávejte v době od 13:00 do 16:00 hodin na sekretariátu školy
          (p. Veronika Martinková v přízemí hlavní budovy u fotbalového hřiště)


V přihlášce si zvolíte vám vyhovující termín a čas zkoušky. 

Přihlášku do Předpřípravné umělecké výchovy naleznete pod oborech hudebním!


Co si připravit k talentové zkoušce?

Hudební obor - zazpívat jednoduchou písničku

Taneční obor - vzít s sebou pohodlné oblečení a obuv (cvičební úbor)

Výtvarný obor - přinést s sebou vlastní výtvarné práce (cca 5 obrázků)

Literárně - dramatický obor - přednést zpaměti básničku a přečíst úryvek textu, který obdržíš na místě

 

Jak vypadá talentová zkouška?

Krátkou, nenásilnou formou zhodnotíme předpoklady ke studiu.

U oboru Předpřípravná umělecká výchova nejde o talentovou zkoušku, ale setkání rodičů a dítěte s učitelkou předmětu.

 

Bližší informace k průběhu přijímacích zkoušek budou zveřejněny na webových stránkách školy, uchazečům budou zaslány e-mailem.

 

Předpřípravná umělecká výchova (PPUV)

Pro koho je určena?

Pro děti, které k 1. 9. 2023 dovrší 4 roky. Studium je jednoleté, poté děti postupují do přípravných ročníků jednotlivých oborů.

Obsah studijního zaměření:

Předpřípravná umělecká výchova je obor určený dětem 4-5 let, kteří již chtějí nahlédnout do tajů umění. Výuka je prolnuta prvky každého oboru - hudebního, tanečního, výtvarného i dramatického. Děti se formou her, písní, říkadel, společného tvoření seznamují s jednotlivými obory a nalézají tak ten pravý a vhodný pro své další studium.

 

Přípravná výchova (hudební, taneční, výtvarná, literárně-dramatická)

Pro koho je přípravné studium určeno?

Pro děti, které k 1. 9. 2023 dovrší 5 let věku, je přípravné studium dvouleté. Od dovršení 6 let je přípravné studium jednoleté.

 

Studium I. a II. stupně (hudební, taneční, výtvarné, literárně-dramatické)

Pro koho je určeno studium I. stupně?

Pro žáky, kteří dosáhnou k 1. 9. 2023 věku 7 let a více.

Pro koho je určeno studium II. stupně? 

Pro žáky od 14 let.

 

Obory vzdělávání

Hudební obor: hra na klavír, keyboard, akordeon, housle, zobcové flétny, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, cimbál, kytaru, elektrickou kytaru, basovou kytaru, bicí nástroje, sólový zpěv klasický, lidový a populární, sborový zpěv.

Dle zájmu ze stran uchazečů jsme připraveni rozšířit výuku v oblastech:

Hudební obor: žesťové nástroje a kontrabas.

Výtvarný obor: výtvarná tvorba, počítačová grafika, keramika (výuka ve výtvarném a keramickém atelieru školy - kresba (tužka, uhel, rudka, inkoust, pastelka), malba (tempera, olej, malování na sklo), koláže (papír, textil a další materiály), barvení textilu, modelování, keramická tvorba a design.

Literárně - dramatický obor: dramatická tvorba a umělecký přednes (studium pro budoucí amatérské a profesionální divadelníky, spisovatele, dramatiky, scénáristy, žurnalisty...)

Taneční obor: klasický tanec, současný tanec, tanec na špičkách (výuka tance rozvíjející u žáků pohybový rozsah, pohybovou koordinaci, ohebnost, kultivaci pohybu, správné držení těla, společenskou komunikaci atd.)

 

Těšíme se na Vás. 

 

Tým pedagogů a vedení ZUŠ Kostka ve Vsetíně

 

Talentové zkoušky1
Plakát-přijímačky
 
 

Těšíme
se na vás!

 

facebook   instagram   klasifikace

 

Přijímací zkoušky

Filozofie školy

Historie školy

Školné

Přihlášení do klasifikace

Kontakty

 

 

 

 

OP JAK

       

 

 © 2018 NOWONET media, s.r.o.