Úvod
 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

 

Základní umělecká škola Kostka vyhlašuje přijímací zkoušky do předpřípravného, přípravného a základního studia I. a II. stupně pro školní rok 2022/2023 do oborů:

hudební, výtvarný, literárně-dramatický a taneční. 

 

 

Kdy a Kde? 

Talentové přijímací zkoušky se budou konat v týdnu 16. - 19. května 2022.

Hudební obor a předpřípravná umělecká výchova 16. - 19. 5. 2022 od 14.00 - 17.00 hodin

Taneční obor 16. - 17. 5. 2022 od 15.00 - 17.00 hodin

Výtvarný obor 17. a 19. 5. 2022 od 15.00 - 17.00 hodin

Literárně - dramatický obor 19. 5. 2022 od 14.00 - 15.30 hodin

 

Prosíme uchazeče, aby se dostavili 10 minut před termínem zkoušky na hlavní budovu školy (u fotbalového hřiště), kde se Vás ujmou asistenty a nasměrují Vás na místo přijímacích zkoušek.

 

V přihlášce si zvolíte vám vyhovující termín a čas zkoušky. 

Přihlášku do Předpřípravné umělecké výchovy naleznete pod oborech hudebním!


Co si připravit k talentové zkoušce?

Hudební obor - zazpívat jednoduchou písničku

Taneční obor - vzít s sebou pohodlné oblečení a obuv (cvičební úbor)

Výtvarný obor - přinést s sebou vlastní výtvarné práce (cca 5 obrázků)

Literárně - dramatický obor - přednést zpaměti básničku a přečíst úryvek textu, který obdržíš na místě

 

Jak vypadá talentová zkouška?

Krátkou, nenásilnou formou zhodnotíme předpoklady ke studiu.

U oboru Předpřípravná umělecká výchova nejde o talentovou zkoušku, ale setkání rodičů a dítěte s učitelkou předmětu.

 

Bližší informace k průběhu přijímacích zkoušek budou zveřejněny na webových stránkách školy, uchazečům budou zaslány e-mailem.

 

Předpřípravná umělecká výchova (PPUV)

Pro koho je určena?

Pro děti, které k 1. 9. 2022 dovrší 4 roky. Studium je jednoleté, poté děti postupují do přípravných ročníků jednotlivých oborů.

Obsah studijního zaměření:

Předpřípravná umělecká výchova je obor určený dětem 4-5 let, kteří již chtějí nahlédnout do tajů umění. Výuka je prolnuta prvky každého oboru - hudebního, tanečního, výtvarného i dramatického. Děti se formou her, písní, říkadel, společného tvoření seznamují s jednotlivými obory a nalézají tak ten pravý a vhodný pro své další studium.

 

Přípravná výchova (hudební, taneční, výtvarná, literárně-dramatická)

Pro koho je přípravné studium určeno?

Pro děti, které k 1. 9. 2022 dovrší 5 let věku, je přípravné studium dvouleté. Od dovršení 6 let je přípravné studium jednoleté.

 

Studium I. a II. stupně (hudební, taneční, výtvarné, literárně-dramatické)

Pro koho je určeno studium I. stupně?

Pro žáky, kteří dosáhnou k 1. 9. 2022 věku 7 let a více.

Pro koho je určeno studium II. stupně? 

Pro žáky od 14 let.

 

Obory vzdělávání

Hudební obor: hra na klavír, keyboard, akordeon, housle, zobcové flétny, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, cimbál, kytaru, elektrickou kytaru, basovou kytaru, bicí nástroje, sólový zpěv klasický, lidový a populární, sborový zpěv.

Dle zájmu ze stran uchazečů jsme připraveni rozšířit výuku v oblastech:

Hudební obor: žesťové nástroje a kontrabas.

Výtvarný obor: výtvarná tvorba, počítačová grafika, keramika (výuka ve výtvarném a keramickém atelieru školy - kresba (tužka, uhel, rudka, inkoust, pastelka), malba (tempera, olej, malování na sklo), koláže (papír, textil a další materiály), barvení textilu, modelování, keramická tvorba a design.

Literárně - dramatický obor: dramatická tvorba a umělecký přednes (studium pro budoucí amatérské a profesionální divadelníky, spisovatele, dramatiky, scénáristy, žurnalisty...)

Taneční obor: klasický tanec, současný tanec, tanec na špičkách (výuka tance rozvíjející u žáků pohybový rozsah, pohybovou koordinaci, ohebnost, kultivaci pohybu, správné držení těla, společenskou komunikaci atd.)

 

Těšíme se na Vás. 

 

Tým pedagogů a vedení ZUŠ Kostka ve Vsetíně

 

Talentové zkoušky1
Plakat-prijimacky-KOSTKA-A4