Úvod
 

ŠKOLNÉ

Podle ustanovení § 123 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších úprav a novelizací a podle § 8 odst. 1 (odst. 2 SPD) vyhlášky MŠMT č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ředitel školy stanovuje úplatu za vzdělávání (školné) v Základní umělecké škole Kostka pro školní rok 2024/2025 následovně:

 

Hudební obor

 

Výtvarný obor

Název předmětu

Ročně Kč 

  Ročník Ročně Kč

Skupinová výuka *

3 000,-- Kč 

  Pro všechny ročníky 3 000,-- Kč

Individuální výuka

Předpřípravná umělecká výchova

3 900,-- Kč 

  Výtvarné potřeby         0,-- Kč
V ceně je již zahrnuta výuka hudební nauky (1 hodina týdně).      
       

Taneční obor


Literárně-dramatický obor

Ročník Ročně Kč

Ročník Ročně Kč
Pro všechny ročníky 3 000,-- Kč

Pro všechny ročníky 3 000,--Kč

Roční taneční příspěvek do 3.ročníku 1.stupně

Roční taneční příspěvek od 4.ročníku 1.stupně 

   700,-- Kč

   900,-- Kč


AKTUÁLNĚ NENÍ MOŽNÉ SE DO OBORU PŘIHLÁSIT
 

 

Podejte si přihlášku

 

Kontaktní osoba: Lucie Vrchovská

 
 

Těšíme
se na vás!

 

facebook   instagram   klasifikace

 

Přijímací zkoušky

Filozofie školy

Historie školy

Školné

Přihlášení do klasifikace

Kontakty

 

 

 

 

OP JAK

       

 

 © 2018 NOWONET media, s.r.o.